O nenásilných alternativách

Nenásilné alternativy představují otevřenou platformu lidí, kteří se zaměřují na svůj tvořivý potenciál a v souladu s ním mění své okolí. Nenásilí je právě tímto tvořivým potenciálem, který po staletí udržuje svět v chodu a vývoji. Rádi bychom dali v dnešním světě důraz na ty alternativy, které vedou směrem k pozitivnímu vývoji společnosti. V současnosti se jedná především o zemělodě a jejich systémy jako zcela soběstačná alternativa bydlení, aquaponii jako revoluční metodu pěstování vyžadující o 90% méně vody než klasické zemědělství, permakulturu umožňující pěstovat rostliny v souladu s přírodou, microgreens – zelené výhonky vedoucí ke zdraví, živou vitariánskou stravu očišťující organizmus a Montessori výchovu vytvářející ty nejlepší podmínky pro přirozený rozvoj dětí. Cílem je propojovat různé nenásilné alternativy z celého světa a vytvořit nový mainstream založený na tvořivém potenciálu lidí, souladu s přírodou a lidmi kolem nás; mainstream v jehož středu je láska, jednota a respekt ke všemu živému.
V budoucnu bychom rádi vybudovali fyzické zcela soběstačné komunitní centrum, uvnitř kterého se bude rozvíjet paralelní nenásilný systém zabezpečující lidem kvalitní a naplněný život.

4webV rámci Nenásilných alternativ nyní vzniká určitý prototyp zcela soběstačného prostoru v zahrádkářské kolonii v Praze. Na místě se staví soběstačný skleník na principu Zemělodě (Earthship) s vlastním sběrem a recyklací dešťové vody, čističkou odpadních vod, solární elektřinou a termomasou k zateplení. Dále jsou pak na pozemku vytvářeny termální terasovité záhonky a plánuje se využití aquaponie – systému nového tisíciletí pro pěstování rostlin a chovu ryb v jednom. Celý projekt, který bude v budoucnu sloužit jako návštěvní a vzdělávací centrum, je také unikátní tím, že se ke stavbě znovu využívá odpad jako například pneumatiky, pet lahve nebo plechovky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>